Dante Alighieri-Mijn komedie hel

Sale!
€ 16,50 € 5,00

Zwervend door ltalië en op zoek naar eeuwige roem vond Dante Alighieri (1265-1321) stof voor een gedicht dat voor hem heilig was en dat anderen al spoedig' goddelijk' noem den. In gezang XXI van Hel 'Spreekt hij uitdrukkelijk van' Mijn komedie' benamings treffend: Dante is auctor actor hij is de hoofdpersoon in zijn eigen verhaal, dat lange tijd Il Dante genoemd werd. In zijn Komedie neemt Dante de lezer mee op een tocht door contreien die zich uitstrekken voorbij het leven en de werkelijkheid. Het verhaal van zijn reis speelt in de Paasweek van het jaar 130 en de eerste etappe die hij aflegt voert de diepte van 'de aarde in, door de hel, een oord van angst en af grijzen. Del verschrikkingen zijn, er talrijk en ondraaglijk. Toch is het gedicht Hel meer dan een opsomming van straffen. Het is een woud van beelden die het menselijk kwaad onvergetelijk oproepen en bezweren. De door jacqnes janssen gepresenteerde proza - vertaling van Hel is helder en direct. Ze volgt het tempo dat zo kenmerkend is voor Dantes tocht en vraagt erom te worden voor gedragen. In een doorwrocht én toegankelijk noten apparaat vindt de lezer de nodige uitleg. Naast de politieke en sociale omstandigheden hen de vele mythologische verwijzingen komen ook de iconógrafie en geografie uitvoerig aan de orde. Met name Hel is door de eeuwen heen een inspiratiebron geweest voor talloze kunstenaars.' En, zoals het Italiaanse land Dantes Komedie illustreert, zo is zijn dichtwerk zelf een goede gids door Italië.