Fred J Lammers-Het gouden huwelijksboek, Juliana en Bernhard 1937-1987

Sale!
€ 9,50 € 2,95

Het Gouden Huwelijksboek van Juliana en Bernhard 1937-1987
Door Fred.J.Lammers 124 Bladzijde en 22X28 cm.
Dat in onze koninklijke familie een gouden bruiloft kan worden gevierd is een zeldzaamheid. Alleen prinses Sophie, de jongste dochter van koning Willem de Tweede en koningin Anna Paulowna, bereikte in 1892 die mijlpaal. Maar dat speelde zich in Duitsland af. De prinses was getrouwd met de groothertog van Saksen Weimar.
Prinses Juliana en prins Bernhard overtreffen dus al hun voorgangers. Dat is geen verdienste, maar het is wel reden bij dit gebeuren als volk stil te staan. Immers de twee hoofdpersonen hebben al die jaren op een vooruitgeschoven post hun rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis.
Hoewel voor het gouden bruidspaar de jaren beginnen te tellen hebben onze prinses en prins niet gekozen voor een levensavond buiten de schijnwerpers van de pibliciteit. Het Nederlandse volk waardeert het bijzonder dat ons vorige koningspaar actief deel is blijven uitmaken van de samenleving.
In deze maanden van herdenken gaan de gedachten van velen terug naar de gebeurtenissen nu een halve eeuw geleden toen nieuwe perspectieven zich aandienden.
Op 7 januari 1937 luistert Nederland via de radio naar de ernstige woorden van hofprediker prof. dr. H.Th. Obbink, die prinses en prins tijdens de huwelijksinzegening in de Haagst St. Jacobskerk voorhoudt dat leed paleizen niet voorbij gaat. Het zijn profetische woorden. Het huwelijkspad van Juliana en Bernhard ging niet altijd over rozen. Er waren soms donkere wolken die voor de betrokkenen nog donkerder werden omdat hun leven zich afspeelt in een glazen huis.
Juliana en Bernhard gingen samen verder door verdrietige perioden heen. Juist dit facet geeft aan deze vorstelijke bruiloft ook figuurlijk een gouden glans.
In dit boek een terugblik op vijftig huwelijksjaren in tekst maar ook aan de hand van vele grotendeels niet eerder gepubliceerde foto's uit particuliere archieven. Dit alles gesteld tegen gebeurtenissen die de afgelopen halve eeuw de wereld, Nederland en het gouden bruidspaar bezig hielden.