Leslie Silbert-De verspieder

€ 1,50

In De verspieder zijn twee verhalen op ingenieuze wijze met elkaar verweven. De lotgevallen van de zestiende-eeuwse dichter en toneelschrijver Christopher Marlowe, tevens spion in dienst van Koningin Elizabeth I. En het eigentijdse verhaal van de jonge, charmante prive-detective Kate Morgan, kenner op het gebied van de Renaissance.
Tijdens haar eerste opdracht krijgt Kate een vergeeld manuscript in handen, geschreven in een onbekende taal. De man die het probeerde te stelen, heeft dat met zijn dood moeten bekopen. Kate vermoedt dat dit document toebehoorde aan degene die in de zestiende eeuw de eerste Engelse geheime dienst oprichtte. Spionnen, ofwel verspeiders kregen de taak om het staatshoofd te beschermen, maar in het geheim infiltreerden ze in katholieke kringen om de macht van de protestanten te handhaven. Zo ook de jonge Marlowe, tijdgenoot en rivaal van Shakespeare, die een geheimzinnige dood stierf.
Hoewel eeuwenoud kunnen de geheimen in het document de koninklijke famile en de Engelse regering alsnog in diskrediet brengen. Terwijl Kate oude mysteries ontrafelt, ontgaan haar de gevaren die in haar eigen wereld op de loer liggen.
De verspieder is een meesterlijk gecomponeerde roman, schermpzinnig en elegant geschreven. Leslie Silbert voert de lezer van het zestiende-eeuwse Engeland naar het hedendaagse Manhattan, Londen en Italie. Silbert is een belangrijke nieuwe ster aan het firmament van de literaire thriller.