Cees Fasseur-Indischgasten

€ 1,50

Levensgeschiedenissen van carrièremakers en mislukkelingen in de negentiende-eeuwse Nederlands-Indische ambtenarij.