Zhang Boli-De vlucht uit China

€ 1,25

Iedereen heeft het beeld van tanks die inrijden op Chinese studenten nog op zijn netvlies staan. De betoging op het Plein van de Hemelse Vrede werd met harde hand neergeslagen en veel jonge mensen vonden de dood. Tegen de studentenleiders die wisten te ontkomen werd een opsporingsbevel uitgevaardigd. Twee jaar later was de verblijfplaats van alle leiders bij de Chinese politie bekend. Op die van één leider na. Zijn naam is: Zhang Boli.
De vlucht uit China is het persoonlijke relaas van hoe een van China's meest gezochte personen immense hindernissen overwon en aan een ongeëvenaarde mensenjacht wist te ontkomen. Dankzij de hulp van velen - dorpelingen, maar ook ambtenaren die op de hoogte waren van zijn werkelijke identiteit - kon hij uiteindelijk naar het Westen vluchten. Maar voor het zover was reisde hij door bitterkoude bossen in de voormalige Sovjet-Unie - waar Russische boeren hem het leven redden - en vond hij zijn weg in de verlaten streken van China's grensgebied. Zhang Boli had weinig anders bij zich dan zijn buitengewone wil tot overleven. Tijdens zijn lange beproeving verloor hij zijn liefde, werd spiritueel bewust en vond uiteindelijk de vrijheid.