Guido Dieperink-Samen waardig sterven

€ 1,50

Samen waardig sterven Het voltooide leven van mijn ouders - Guido Dieperink Op 12 mei 2015 beëindigden Hans en Kitty hun voltooide levens. Aan een proces van zes jaar kwam een eind. Dit boek bevat een beschrijving van een aangrijpende gebeurtenis, en de jaren die daaraan vooraf zijn gegaan. Het is het verhaal van twee oudere mensen die bewust afscheid hebben genomen van een goed leven, omdat hun perspectief niet rooskleurig meer was. De auteur, Guido Dieperink (1963), zoon van Hans en Kitty, plaatst hun verhaal in de context van de maatschappelijke en politieke discussie over voltooid leven en werpt daarmee nieuw licht op een complex en gevoelig onderwerp. Dit is een must read boek voor een breed publiek. Voor medici, overheidsfunctionarissen, mensen die beroepshalve met voltooid leven in aanraking komen, en in het bijzonder voor mensen die nadenken over voltooid leven, die in het proces zitten, en hun naasten.