Lennart Ramberg-Het expiriment

€ 1,50

Emil Planck, een vooraanstaand wetenschapper, is van de aardbodem verdwenen. Planck was in de buurt van Spitsbergen bezig met een revolutionair experiment, een meeting van de concentratie fluormethaan in de lucht. Dit broeikasgas is zesduizend keer erger dan kooldioxide. Met zijn methode wilde Planck bewijzen dat de uitstoot van het gas nog steeds toe- in plaats van afneemt, zoals was afgesproken in het Kyoto-protocol.
Wanneer Plancks onervaren assistent Kimi Hoorn het onderzoek overneemt, kan hij niet vermoeden dat er een verrader in hun midden is. Diana McManus, secretaris-generaal van Serve Earth, een milieuorganisatie die nauw samenwerkte met Planck, is omgekocht om het experiment te laten mislukken. Maar wie is degene die achter de schermen aan de touwtjes trekt? In het ijzige hoge noorden, ver weg van de bewoonde wereld, gaat het experiment van start. De uitslag zal verregaande gevolgen hebben voor iedereen die er bij betrokken is. Maar voor sommigen zullen die gevolgen dodelijk zijn