Anne Doedens-De memoires van Hendrik Breton

€ 1,25

Een Nederlandse lichtmatroos van Franse afkomst reist omstreeks 1734 naar Nederlands-Oost-Indië. Hij klimt op in de hiërarchie van de verenigde Oost-Indische Compagnie en speelt een belangrijke rol in de gecompliceerde machtsverhoudingen op Java en in de rest van de archipel. Hij maakt foruin, maar keert zo'n vijftig jaar later ontgoocheld en in diskrediet gebracht weer terug naar de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. Hij wordt verantwoordelijk gesteld voor een tekort van ruim 500.000 rijksdaalders in de grote geldkas van de VOC.

In De memoires van Hendrik Breton zijn twee van Bretons gedenkschriften vrijwel integraal afgedrukt en hertaald in modern Nederlands. De memoires werpen een nieuw licht op de corruptie en de kuiperijen in de hoge VOC-kringen en op de teloorgang van de Compagnie in de achttiende eeuw.
Bovendien geven ze een goed beeld van de geslepen politiek van de VOC ten opzichte van Javaanse vorsten. Zo biedt dit boek een ferm tegenwicht tegen het wel erg rooskleurige beeld dat het officiële VOC-herdenkingsjaar 2002 overheerste.