Philipp VanDenBerg-Het Golgotha dossier

€ 1,50

PHILLIPP VANDENBERG
HET GOLGOTHA - DOSSIER
'Gregor, heb je je eigenlijk wel eens afgevraagd waarom Arno Schlesinger juist in Turijn was?'
Gropius keek Francesca lang aan. 'Om Luciano de Luca, denk ik, en omdat zijn instituut een goede naam heeft!'
Francesca schudde haar hoofd. 'In Europa zijn veel meer instituten die gespecialiseerd zijn in het maken van dit soort analyses. Dat kan niet de reden zijn geweest. En wat De Luca betreft...'
Gropius viel haar in de rede: 'Ik weet echt niet waar je op doelt.' 'Dat zal ik je vertellen. In Turijn wordt het enige tastbare object bewaard dat, als je dat wilt geloven, in een directe relatie staat met Jezus...'
Als de 46-jarige Arnold Schlesinger een levertransplantatie ondergaat, is dat voor professor Gregor Gropius, hoofdchirurg in het ziekenhuis van de Goetheuniversiteit te München, eigenlijk een routine-operatie. Maar als kort daarna de patiënt sterft en aan het licht komt dat het donororgaan vergiftigd was, wordt al gauw duidelijk dat er opzet in het spel is. Maar tegen wie is deze daad gericht? Tegen de patiënt of tegen de chirurg?
Gropius wordt direct uit zijn functie ontheven. Een grootscheeps onderzoek wordt gestart en de zaak blijkt groter dan verwacht. Al snel buigen geheime diensten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zich over gecodeerde berichten van een internationale organisatie die letterlijk over lijken gaat. De orgaanmaffia? Hoe dan ook, dit spoor levert geen bevredigende resultaten op.
In zijn vertwijfeling besluit Gropius een eigen onderzoek te starten. Ook zijn onderzoek naar de orgaanmaffia levert niets op, totdat hij tot de ontdekking komt dat het gevaar wel eens uit een heel andere hoek zou kunnen komen. En dat de reden gezocht moet worden in de activiteiten van zijn patiënt, een archeoloog die opgravingen deed in het Heilige Land en die op het punt stond een sensationeel dossier openbaar te maken...