Philip Rosenberg-Bankier van de maffia

€ 1,25

Bankier van de maffia is een indrukwekkend epos waarin Wall Street en de New Yorkse onderwereld elkaar ontmoeten. Twee mannen uit volstrekt verschillende werelden: Jeffrey Blaine, partner bij de gerenommeerde investeringsbank Layne Bentley op Wall Street. Chet Fiore, een van de belangrijkste mannen uit de Italiaanse onderwereld, de rechterhand van Gaetano Falcone, de oude Godfather van de New Yorkse maffia. Op de dag dat hun wegen elkaar kruisen, verandert hun beider leven definitief. Want door een gerafineerde manipulatie weet de maffioso de keurige bankier in zijn macht te krijgen en hem te betrekken bij zijn illegale financiële activiteiten.