Janet Frame-Naar het Is-land

€ 1,25

Een Nieuwzeelands meisje groeit op in de jaren dertig. Ondanks bittere armoede en schokkende gebeurtenissen in de familie ontwikkelt ze haar grote literaire talent en ziet kans toegelaten te worden tot een universitaire studie. Het eerste deel uit een autobiografische drieluik dat onlangs, met groot succes, werd verfilmd.