Salwa Al Neimi-Honing proeven

€ 1,25

Een jonge Arabische vrouw besluit op een dag haar seksuele ervaringen openbaar te maken. Als onderzoekster van de klassieke Arabische literatuur bewondert ze de hartstochtelijke manier waarop de genoegens van de lichamelijke liefde in deze geschriften worden gepredikt. Met haar vele minnaars, die ze namen geeft als De Reiziger of Meneertje Vlug, brengt ze deze vaak eeuwenoude lessen in de praktijk. Haar onafhankelijkheid is haar dierbaar en daarom houdt ze zorgvuldig de lichamelijke van de geestelijke liefde gescheiden. Totdat ze De Denker ontmoet en haar overtuigingen
plotseling op losse schroeven komen te staan. Vóór De Denker was er de onwetendheid, door De Denker ontdekt ze haar ware zelf. Samen schrijven ze de taal van de liefde.
Verweven met citaten uit beroemde oosterse en westerse erotische literatuur beschrijft Salwa Al Neimi het leven van een vrijgevochten vrouw in een land waar het schrijven over seksualiteit, net als over politiek en religie, onder streng toezicht van de censor staan. Net als Naema Tahir in Kostbaar bezit, dat even vrijmoedig en sensueel geschreven is, of Nedjma in Wilde vijg laat Al Neimi zien dat lust en passie zich door niets laten beknotten.