Harriet Freezer-Wat nou weer

€ 0,95

De laatste tijd is er griezelig veel ontdekt. Baby's stierven door talkpoeder, prei zat vol parathion, uit appelen bleken alle vitaminen weggekweekt, in aardewerk dat we argeloos gebruikten zat lood, sommige margarinesoorten bleken schadelijk voor de gezondheid, en de spuitbussen waar we vroeger zo vrolijk baby- en ziekenkamers mee volspoten, waren heel wat schadelijker dan alle muskieten en vliegen bij elkaar. Dit soort constateringen maakt Harriët Freezer extra- schrijflustig. Spottend doorprikt ze de pretenties van wie ons steeds voorhouden wat we moeten denken en geloven. Bij alle stormachtige veranderingen en ontdekkingen van de laatste tijd, bij alles wat ons nog volgens de voorspellingen te wachten zou staan, plaatst ze kanttekeningen en vraagtekens. Wat deden of doen we dan allemaal zo fout? Wat voor schadelijks en schandelijks berokkenen we vrienden en huisgenoten? Wat vernielen en bederven we, onwetend ? Het is toch wat: bijna elke dag slaat wat gisteren werd beweerd om in z'n tegendeel!

Harriët Freezer gaat er met trefzekere ironie tegenaan door als nieuwe ontdekkingen te voorspellen: dat de seksuele potentie het krachtigst is na het zevenenveertigstejaar, dat zwarte telefoons een zuur afscheiden dat gedeeltelijke doofheid veroorzaakt, dat centrale verwarming vroegtijdige kaalheid bewerkstelligt, en dat het toenemend aantal gevallen van hart- en vaatziekten blijkt te wijten aan de vrije opvoeding en het in gebreke blijven van opvoeders waar het lichamelijke tuchtiging betreft. Een boekje kortom als een roffelende melodie op de trom, of liever, op de kop van jut van het dagelijkse leven