Redmond O Hanlon-Storm

€ 1,25

STORM, R.O'Hanlon

Na uitputtende en gevaarlijke reizen naar Borneo, het Amazonegebied en Congo - reizen waarvan de spannende en vaak hilarische verslagen wereldwijde bestsellers opleverden - leek Redmond O'Hanlon het wat rustiger aan te gaan doen. Zijn volgende reisdoel was immers Groot-Brittannië.
Maar O'Hanlon zou O'Hanlon niet zijn als hij niet ook daar op zoek ging naar gevaar. Hij achterhaalde de kapitein van het enige vissersschip dat ook tijdens een orkaan uitvaart en verzekerde zich van een plaats aan boord.

Dat heeft een huiveringwekkend avontuur opgeleverd dat O'Hanlon, verteerd door angst, tot de grens van de waanzin heeft gedreven - of misschien wel daar voorbij.