Mongo Beri-De arme Christus van Bomba

€ 0,95

Na twintig jaar in Afrika te zijn geweest loopt een missionaris die steeds met een dubbele moraal heeft gewerkt, stuk op de kracht van de inheemse cultuur en vlucht zonder zich te bekommeren om de schade die hij heeft aangericht