Elizabeth Hand-Anna

€ 0,95

Een jonge Engelse weduwe vertrekt in 1862 met haar zoontje naar Siam om als gouvernante van de vele kinderen van koning Mongkoet te gaan werken, maar allengs oefent ze grote invloed uit op diens politieke en sociale beslissingen.