Hella Haasse-Het dieptelood van de herinnering

€ 1,50

In de schaduw van haar monumentale oevre heeft hella S.Haasse in de loop der jaren een aantal autobiografische geschriften publiceerd; Zelfportret als legkaart (1954) Persoonsbewijs (1967) Krassen op een rots (1970) en Een handvol achtergrond (1993).
Die teksten zijn nu op elkaar afgestemd en in dit boek samengebracht. De lezer kan daarin de ontwikkelingsgangvan de schrijfster Haasse op de voet volgen. Zij schrijft over haar kinderjaren op Java en in nederland. Zij analyseert haar eigen werk,citeert uit de boeken van haar lievelingsschrijvers en formuleert de grondgedachten van haar gehele oeuvre. Kortom,alle facetten van haar werk komen aan bod; de romanschrijfster en de essayist Haasse hebben handen ineengeslagen. Lezers die geinteresseerd zijn in persoon van de schrijfster komen hier aan hun trekken, evenals de liefhebbers van haar werk.