Cathy Kelly-Voor mijn vriendin

€ 0,95

Abby, Jess, Lizzie en Erin hebben allerlei zorgen en problemen. Na zeventien jaar huwelijk is Abby niet meer zo zeker van haar man Tom. Jess, Abby's onzekere tienerdochter, is bang, dat ze nooit een vriend zal krijgen. Lizzie, beschaafd gescheiden, heeft voor iedereen tijd, zelfs voor haar ex, maar ze is zichzelf vergeten. Erin keert terug van Chicago naar Ierland - en naar een donker geheim uit haar verleden.
Vier vrouwen, in beslag genomen door het leven van alledag. Tot zich een tragische gebeurtenis voordoet en alles plotseling verstilt. In hun droefheid zoeken Abby, Lizzie, Jess en Erin steun en troost bij elkaar. Vier vrouwen, die beseffen wat vriendschap werkelijk kan betekenen. Zij leren, dat ze het leven met beide handen moeten grijpen voor het te laat is.