Godfried Bomans-Dickens waar zijn uw spoken

€ 1,25

In deze bundel zijn de belangrijkste geschriften die Godfried Bomans over Charles Dickens heeft geschreven bijeengebracht. Bomans was een groot kenner en bewonderaar van Charles Dickens, en had veel met de Engelse schrijver gemeen. Dickens genoot veel succes met voorlezingen zijn werk en datzelfde gold voor Bomans. Deze bundel is een postume hulde aan de vereerde meester.