Bruno de Haas-Mister Euro Wim Duisenberg

€ 1,50

Het verhaal van de euro is het verhaal van Wim Duisenberg. Geen andere Nederlander is gedurende vijfentwintig jaar zo veelvuldig en zo intensief betrokken geweest bij het ontstaansproces van de euro als deze Friese volksjongen.
Deze biografie, waarvoor met Duisenberg zelf en tientallen binnen- en buitenlandse insiders is gesproken, vertelt van binnenuit de spannende ontstaansgeschiedenis van de euro. Hij is geheel herzien en aangevuld met nieuw materiaal en interviews. Toegevoegd zijn ondermeer een reconstructie van de harde richtingenstrijd binnen het ECB-bestuur, die Duisenberg niet meer wist te beslechten; en openhartige uitspraken over zijn afscheid en zijn relatie met Gretta. Wim Duisenberg overleed op 31 juli 2005.