L.Sprague de Camp-Op zoek naar zei

€ 1,50

In dit unieke, met grote openheid gevoerde gesprek hebben Christian Linder en Heinrich Böll aan de hand van velerlei onderewrpen (vroege herinnneringen, eerste schrijfpogingen, oolrog, het romanchtige van de eigen biografie, de houding van de schrijver tegenover zijn romanfiguren, milieu, anarchisme, fantasieën over de laatste schrijver, het verval van de openbare mening, de schrijven als morele instantie, dualisme, het verschil tussen de provincialisme en internationalsime, om er slecht enkele te noemen) getracht de samenhang tussen het werk en de persoon van Bóll duidelijk te maken. Ter wille van de authenticiteit werden onvermijdelijke omwegen en soms ook doodlopende straten door de beide gesprekspartners niet weggeredigeerd. DRIE DAGEN IN MAART is geen afgerond geheel, tegenstrijdigheden blijven bestaan en dat is goed, want 'iets dat af is, is dood' zegt Boll. Het eind blijft open. Eens op een dag zullen Böll en Linder verder praten en de draad opnemen waar zij hem nu afgebroken hebben.