Peter van Straaten-Luxe verdriet

€ 1,50

In negenendertig prozaminiaturen beschrijft Peter van Straaten het luxe-verdriet van onze moderne tijd. Zonder ook maar ergens tot cynisme te vervallen, ziet Van Straaten de humoristische kant van de 'condition humaine' in. Velen zullen zich herkennen in zijn vaak wat sullige helden en heldinnen, die er zelden in slagen het lot in eigen hand te nemen. Maar hun grote kracht schuilt in hun humor en hun vermogen om troost te putten uit een soms opgewekte, soms droevige berusting.'Hij schrijft over gewone mensen op een gewonen manier. Ik weet niet waarom dat boeien is - maar het ís het. Het boek is zelfs een beetje gevaarlijk: je leest het uit hoewel je heel andere dingen te doen had.'Nouveau

Boekje heeft verkleuring