Toon Hermans-Elke dag een treetje

€ 1,25

Geluk, geloof en liefde zijn abstracte begrippen en krijgen hun waarde voor de mens door de kleine dingen uit het alledaagse leven. Ieder mens afzonderlijk is er naar op zoek en (h)erkent het dan ook. Toon Hermans bindt ook in deze bundel aforismen en gedichten mensen door concrete beelden van die van levensbelang zijnde gevoelens op te roepen. Hij wijst ze aan, maakt opmerkzaam. De bekende thema's geloof, liefde, leven en spelen, tijd, theater en televisie worden afwisselend vorm gegeven door gedichten en nu ook vele aforismen. De bundel geeft de indruk dat Hermans' visie nu in meerdere mate kritisch van toon is doordat een aantal actuele onderwerpen onder de loep is genomen. In "Oorlog" b.v. komt Hermans tot de conclusie dat "Vaderlandsliefde" maar zelden iets met "waarachtige liefde" te maken heeft. In "Tijdsbeeld" verwijst hij treffend naar televisieshows als "Wedden dat". Verder kijkend denkt Hermans: "Deze tijd biedt de kunstenaars véél méér kansen om "groot" te worden dan vroeger. Daarom zijn er waarschijnlijk véél minder groten".