Brian Bates-op het eerste gezicht

€ 1,50

Het menselijk gezicht heeft ons altijd mateloos geboeid. Baby's kijken reeds dertig minuten na de geboorte al het liefst naar gezichten. Onze fascinatie ervoor is aangeboren en blijft ons hele leven bestaan. We worden verliefd op mensen die we mooi vinden en we raken geïntrigeerd door beroemde gezichten. Door kennis over de oorsprong, functie en betekenis van dit intieme deel van ons leven, krijgen we een verhelderend inzicht in onszelf. In dit met ruim 400 fantastische foto's geïllustreerde boek komt de fascinerende geschiedenis van de evolutionaire, sociale en psychologische ontwikkeling van het menselijk gezicht in zes hoofdstukken aan bod.
OORSPRONG Waarom hebben we een gezicht? Wat is de functie ervan?
IDENTITEIT Er zijn zes miljard gezichten op aarde en elk ervan is uniek. Ons gezicht is het naamplaatje van de natuur en ook het scherm waarop ons karakter te lezen staat.
EXPRESSIE Er zijn zeven basisemoties die verbonden zijn met universeel herkenbare gezichtsuitdrukkingen (woede, angst, vreugde, verdriet, walging, verrassing en minachting), maar we kunnen zo'n zevenduizend verschillende gelaatsuitdrukkingen vertonen.
SCHOONHEID Is schoonheid subjectief? Wat is het verband tussen schoonheid en seksuele aantrekkingskracht? En bestaat daarin verschil tussen mannen en vrouwen? Wat kunnen moderne kunstenaars en wetenschappers ons vertellen over ons gezicht?
IJDELHEID Is dit een modern verschijnsel? En blijft zorg voor de persoonlijke verschijning beperkt tot 'het er goed uitzien' of willen we op een tribale manier tot een groep behoren?
ROEM Waarom worden we zo geobsedeerd door beroemde gezichten? Wordt dat gestimuleerd door de media of hebben we een diepgewortelde, aangeboren hunkering die alleen vervuld kan worden door ons emotioneel te binden aan idolen