Marten Toonder-Overgehaalde landrotten

€ 1,95

Een universeel erk van de eerste orde! roept de heer O.B.B. te R. uit.
Reeds meermalen heb ik getuigd van mijn bewondering voor de uitgelezen prachtwerken in deze serie, die aan vergetelheid worden ontrukt door een meedogenloze uitgever.
Ditmaal ben ik geheel sprakeloood, zodat de ruimte mij ontbreekt. Welk eeen meesterhand is hier aan het woord! Hoe beklemmend wordt de hedendaagse moraal ten tonele gevoerd - en bij het tweede deel verbleekt zelfs het Waterpoort-schandaal op gruwelijke wijze.
Maar het slotdeel klinkt op als een klaroenstoot die ik vooral jongere lezertjes als een les op hart zou willen binden.