Tanith Lee-Stormgebieder

€ 1,25

Stormgebieder is de geschiedenis van Raldnor, verwekt door de Stormgebieder bij een bleke heks op de Schaduwloze Vlakte en verborgen onder vreemden, ver van de hoofdstad, gedoemd door het Lot om de verschrikkelijke keus te maken tussen enerzijds zijn verlangen naar liefde, en het besef van zijn onontkoombare bestemming als vorst van de wereld anderzijds.

Als zijn liefde een wrede dood sterft, bindt hij de strijd voor zijn geboorterecht aan en rusteloos als een aanwakkerende wind, onverbiddelijk als een orkaan, marcheert hij naar de overwinning op zijn valse halfbroer.

 

Boek heeft vlekjes zijkant