Marion Laudy-Vergeef de onstuimigen

€ 0,95

Deze vrouw van achteraan in de 40, had een gezicht, frêle en fijn gelijnd, als was het met een heel dunne stift getekend, op de ogen na: die waren gloeiend zwart, lang gevormd en haast te groot. De gesprekken die we hadden, leidden tot het vertellen van haar leven aan mij. ”Misschien”, zei ze, “is het goed eens een keer je leven voor een ander uit te stallen en van vrouw tot vrouw te zeggen, wat je hebt gedacht, gewild, verspeeld, verkeerd gedaan. Pas later heb ik haar beweegreden voor haar uitvoerig verhaal beter begrepen...een vertelling die ik volgens mijn kunnen hier weergeef