Wolters Noordhoff-A.M.J van Buchem-Spapens-Inleiding privaatrecht

€ 1,25

Inleiding privaatrecht is bestemd voor het hoger beroepsonderwijs. Het boek bevat een samenhangende en systematische behandeling van het burgerlijk recht, het handelsrecht en het burgerlijk procesrecht. Inleiding privaatrecht dient ter voorbereiding op de juridische problemen waarmee de student straks in de praktijk wordt geconfronteerd. In verband daarmee wordt in dit boek ruime aandacht besteed aan onderwerpen die voor de praktijk van belang zijn, zoals het verzekeringsrecht, het arbeidsrecht (inclusief de 'Flesxwet') en het ondernemingsrecht.