Michel van der Plas-Mijnheer Gezelle-Biografie van een priester dichter

€ 1,25

( 1830- 1899 )Het is de ironie van het noodlot dat de eerste moderne biografie van Guido Gezelle geschreven moest worden door een Hollander, een slag mensen dat de Westvlaamse priester-dichter niet bepaald liefhad. Michel van der Plas heeft zich echter naar beste vermogen van deze taak gekweten. Hij werd daarbij natuurlijk geholpen door de enorme hoeveelheid onderzoek die vóór hem in de loop der tijd is verricht en de openbaarmaking daarvan in tijdschriften en boeken. Vooral van de enkele jaren geleden verschenen documentenverzameling van Christine D'haen heeft hij dankbaar geprofiteerd. Maar hij en hij alleen heeft van alle feiten een levensverhaal gemaakt. Misschien mag je hem verwijten dat hij zich wel eens al te zeer heeft verplaatst in de gedachten en gevoelens van zijn onderwerp, maar zolang de uitkomsten niet in botsing komen met de historische werkelijkheid blijft dat bezwaar betrekkelijk. Heel de mens Gezelle met zijn litteraire begaafdheden, zijn zwakheden en zijn conservatisme in kerkelijke zaken wordt op overtuigende wijze uitgetekend. De grootheid van de dichter en de kleinheid van de sterveling tot een eenheid gesmeed.