Marten Toonder-Wat enigjes

€ 1,50

De lezing van dit werk kan ernstige gevolgen hebben! aldus de zielkundige drs. Z. te R.
Ik zie dat zo dikwijls in mijn praktijk. Want op doortastende wijze wordt hier bij enkele proefpersonen onder de drempel van het bewustzijn gewoeld, zodat alles wat daar onderdrukt beweegt, aan het daglicht gebracht wordt.
Een baaierd van verschrikkingen treedt ons tegemoet; begeleiding door een geschoold agoog is dan ook dringend vereist.

Matigekwaliteir met naam binnenblad